top of page

Case 1 Vertel Jouw Vrijheid 

In Case 1 heb ik individueel gewerkt aan een opdracht voor Bevrijdingsfestival Utrecht . Om het gesprek rondom vrijheid ook onder jongeren te laten leven bedacht en werkte ik het volgende concept uit:

"Samen geven we richting aan individuele vrijheid"

Mijn werk kreeg een eervolle vermelding en was daardoor ook te zien bij het Bevrijdingsfestival in Utrecht!

Concept

Vertel Jouw Vrijheid is een interactieve jongerencampagne die zowel online als offline de doelgroep aanspreekt. Op een flyer kunnen jongeren van 12 t/m 18 jaar hún verhaal of visie rond het thema “Vrijheid” zo creatief mogelijk vertellen, waarna deze werken gedeeld worden op de Instagrampagina

van de campagne. Hiermee wil ik het gesprek rondom vrijheid onder jongeren aanwakkeren en ze daar zelf een rol in laten spelen.

 

De flyer kan verspreid worden op scholen en/of in het lesprogramma worden ingezet.

Proces

bottom of page